Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, dzięki wsparciu środków unijnych, DREWOOD wdrożył zupełnie innowacyjną technologię produkcji drzwi. Wspomniana technologia została opatentowana w 2013 roku i jest efektem przeprowadzonych prac B+R.

Dzięki realizacji niniejszego projektu, firma zyskała szansę znacznego podniesienia innowacyjności, konkurencyjności i rozpoznawalności, pozyskania nowej grupy odbiorców, natomiast odbiorca nowych produktów, wytworzonych dzięki wspomnianej wcześniej technologii, będzie mógł nabyć wyroby w dużo krótszym czasie i atrakcyjniejszej cenie.

Wdrożenia w ramach projektu technologia, w całości została opracowana w Polsce w przedsiębiorstwie DREWOOD i stanowi opatentowaną wiedzę techniczną w postaci patentu o numerze PAT.214143 pn. „System modułowego zestawienia skrzydła drzwi, modułowe skrzydło drzwi oraz sposób wytwarzania skrzydła drzwi”. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania skrzydła drzwi, z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych i/lub materiałów drewnopodobnych, charakteryzujący się tym, że surowe moduły ramy skrzydła drzwi i moduły wypełniające skrzydło drzwi pokrywa się, każdy osobno, warstwami wykończeniowymi, a następnie wykończone „na gotowo” moduły łączy się ze sobą za pomocą wzdłużnych elementów łączeniowych usytuowanych w poziomych kanałach montażowych poprowadzonych przez stykające się sąsiednie moduły, a pomiędzy kolejnymi poziomymi modułami wypełniającymi umieszcza się ewentualnie moduły szklane lub z tworzywa.

System według wynalazku umożliwia przede wszystkim stworzenie nowej gałęzi wzornictwa przemysłowego w dziedzinie stolarki drzwiowej.

W oparciu o nową technologię, wytwarzane są nowe drzwi modułowe, które wyróżniają się od produktów konkurencji następującymi cechami:

 • dowolną kompozycją wzorniczą,
 • możliwością samodzielnej wymiany poszczególnych modułów,
 • możliwością łatwej i szybkiej modyfikacji drzwi,
 • lepszym dopasowaniem do oczekiwań klientów,
 • możliwością samodzielnego, łatwego transportu,
 • niższym ciężarem właściwym drzwi,
 • brakiem widocznych szczelin kasetonów drzwiowych.

 

Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe przez przedsiębiorstwo, obejmowały swoim zakresem następujące elementy:

Opracowanie nowego produktu, czyli drzwi modułowych, których wszystkie elementy łączeniowe umożliwią zespolenie pionowych modułów ramy z pozostałymi modułami zawartymi pomiędzy elementami ramy w sposób odwracalny, czyli umożliwiający w łatwy sposób (możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika końcowego) modyfikacji elementu drzwiowego.

Prace w zakresie opracowania nowego produktu prowadzone były w oparciu o rozwiązanie zdefiniowanych problemów występujących w drzwiach wykonanych w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom końcowym jak najwyższą jakość i komfort użytkowania. Przedsiębiorstwo na początkowym etapie realizacji projektu badawczego po zdefiniowaniu wstępnej koncepcji podejścia do opracowania drzwi drewnianych zdecydowało o dokonaniu zgłoszenia celem zabezpieczenia praw majątkowych. Dokonane zgłoszenie patentowe przygotowane zostało na podstawie wstępnych i ogólnych założeń opartych częściowo o rozwiązania funkcjonujące w branży meblarskiej.       

Wśród zdefiniowanych najważniejszych wad występujących w oferowanych produktach, należy wymienić:

 • różnorodność wilgotności elementów składowych drzwi (niemożliwe do przewidzenia na etapie sklejania drzwi)
 • plamiastość powierzchni wybarwianej, spowodowanej wadą drewna lub niewidocznym uszkodzeniem mechanicznym (również niemożliwe do stwierdzenia przed sklejeniem drzwi w całość)
 • niewłaściwe szlifowanie maszynowe i ręczne,
 • wady skrawania forniru (uwidaczniają się dopiero po wybarwieniu drzwi, a więc po ich sklejeniu)
 • przebicia/plamy klejowe (również widoczne dopiero po wybarwieniu

 Zakres prac realizowanych przez przedsiębiorstwo obejmował przeprowadzenie prób w laboratorium dla produktów wykonanych w skali, jak również w późniejszym etapie przy założeniu standardowej wielkości skrzydła drzwiowego (wymiary zewnętrzne skrzydła to 82 cm na 202 cm). Prowadzone próby badawcze obejmowały dochodzenie do najlepszych rozwiązań w ramach budowy nowego produktu (optymalny dobór poszczególnych surowców do budowy poszczególnych modułów) celem opracowania produktu najbardziej spełniającego oczekiwania klientów.

 

  Kolekcja KACPER

     

   

 

Kolekcja Luiza

     

    

 

Kolekcja Modern

    

 

Kolekcja Tuluza

    

 

Kolekcja Olrean

    

Kolekcja Rennes