Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, dzięki wsparciu środków unijnych, DREWOOD wdrożył zupełnie innowacyjną technologię produkcji drzwi. Wspomniana technologia została opatentowana w 2013 roku i jest efektem przeprowadzonych prac B+R.

Dzięki realizacji niniejszego projektu, firma zyskała szansę znacznego podniesienia innowacyjności, konkurencyjności i rozpoznawalności, pozyskania nowej grupy odbiorców, natomiast odbiorca nowych produktów, wytworzonych dzięki wspomnianej wcześniej technologii, będzie mógł nabyć wyroby w dużo krótszym czasie i atrakcyjniejszej cenie.

Wdrożenia w ramach projektu technologia, w całości została opracowana w Polsce w przedsiębiorstwie DREWOOD i stanowi opatentowaną wiedzę techniczną w postaci patentu o numerze PAT.214143 pn. „System modułowego zestawienia skrzydła drzwi, modułowe skrzydło drzwi oraz sposób wytwarzania skrzydła drzwi”. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania skrzydła drzwi, z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych i/lub materiałów drewnopodobnych, charakteryzujący się tym, że surowe moduły ramy skrzydła drzwi i moduły wypełniające skrzydło drzwi pokrywa się, każdy osobno, warstwami wykończeniowymi, a następnie wykończone „na gotowo” moduły łączy się ze sobą za pomocą wzdłużnych elementów łączeniowych usytuowanych w poziomych kanałach montażowych poprowadzonych przez stykające się sąsiednie moduły, a pomiędzy kolejnymi poziomymi modułami wypełniającymi umieszcza się ewentualnie moduły szklane lub z tworzywa.

System według wynalazku umożliwia przede wszystkim stworzenie nowej gałęzi wzornictwa przemysłowego w dziedzinie stolarki drzwiowej.

W oparciu o nową technologię, wytwarzane są nowe drzwi modułowe, które wyróżniają się od produktów konkurencji następującymi cechami:

Ø  dowolną kompozycją wzorniczą,

Ø  możliwością samodzielnej wymiany poszczególnych modułów,

Ø  możliwością łatwej i szybkiej modyfikacji drzwi,

Ø  lepszym dopasowaniem do oczekiwań klientów,

Ø  możliwością samodzielnego, łatwego transportu,

Ø  niższym ciężarem właściwym drzwi,

Ø  brakiem widocznych szczelin kasetonów drzwiowych.

 

Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe przez przedsiębiorstwo, obejmowały swoim zakresem następujące elementy:

Opracowanie nowego produktu, czyli drzwi modułowych, których wszystkie elementy łączeniowe umożliwią zespolenie pionowych modułów ramy z pozostałymi modułami zawartymi pomiędzy elementami ramy w sposób odwracalny, czyli umożliwiający w łatwy sposób (możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika końcowego) modyfikacji elementu drzwiowego.

Prace w zakresie opracowania nowego produktu prowadzone były w oparciu o rozwiązanie zdefiniowanych problemów występujących w drzwiach wykonanych w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom końcowym jak najwyższą jakość i komfort użytkowania. Przedsiębiorstwo na początkowym etapie realizacji projektu badawczego po zdefiniowaniu wstępnej koncepcji podejścia do opracowania drzwi drewnianych zdecydowało o dokonaniu zgłoszenia celem zabezpieczenia praw majątkowych. Dokonane zgłoszenie patentowe przygotowane zostało na podstawie wstępnych i ogólnych założeń opartych częściowo o rozwiązania funkcjonujące w branży meblarskiej. 

Wśród zdefiniowanych najważniejszych wad występujących w oferowanych produktach, należy wymienić:

        różnorodność wilgotności elementów składowych drzwi (niemożliwe do przewidzenia na etapie sklejania drzwi)

        plamiastość powierzchni wybarwianej, spowodowanej wadą drewna lub niewidocznym uszkodzeniem mechanicznym (również niemożliwe do stwierdzenia przed sklejeniem drzwi w całość)

        niewłaściwe szlifowanie maszynowe i ręczne,

        wady skrawania forniru (uwidaczniają się dopiero po wybarwieniu drzwi, a więc po ich sklejeniu)

        przebicia/plamy klejowe (również widoczne dopiero po wybarwieniu)

 

Zakres prac realizowanych przez przedsiębiorstwo obejmował przeprowadzenie prób w laboratorium dla produktów wykonanych w skali, jak również w późniejszym etapie przy założeniu standardowej wielkości skrzydła drzwiowego (wymiary zewnętrzne skrzydła to 82 cm na 202 cm). Prowadzone próby badawcze obejmowały dochodzenie do najlepszych rozwiązań w ramach budowy nowego produktu (optymalny dobór poszczególnych surowców do budowy poszczególnych modułów) celem opracowania produktu najbardziej spełniającego oczekiwania klientów.